FANDOM


Ballistic knife Killcam 1 (Call of Duty Black Ops)

Ballistic knife Killcam 1 (Call of Duty Black Ops)

KillCam är en funktion som visar hur en spelare blivit dödad av en motståndare. Sekvensen visas i förstapersonsperspektiv om motståndaren använde ett skjutvapen eller kniv i närstrid eller i ett annat kameraperspektiv om motståndaren använde ett raketvapen, granat, sprängmedel, kastat en kniv eller en placerad fälla detoneras om spelaren kommer i närheten. KillCam finns inte med i Wii-versionerna av spelen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.